Onderwijs Inkoop Groep - Besparen met een hart voor onderwijs

Gildenveld 3

3892 DC Zeewolde

Ma t/m vr

9:00 tot 17:00 uur

Europees aanbesteden

Europees aanbesteden

Europees aanbesteden

Steeds vaker worden onderwijsinstellingen geconfronteerd met de vraag of en wanneer zij moeten aanbesteden. De Onderwijs Inkoop Groep heeft veel kennis op het gebied van Europees en meervoudig onderhands aanbesteden. Daarbij hanteren we een no-nonsense aanpak: als Europees aanbesteden niet noodzakelijk is, zullen we een meervoudig onderhands traject adviseren en u hierin begeleiden.
Europees aanbesteden

Waarom aanbesteden via de Onderwijs Inkoop Groep?

Waarom aanbesteden via de Onderwijs Inkoop Groep?

Geen dure trajecten, maar aanbesteden tegen kostprijs

Uw wensen helder verwoord in een programma van eisen

Duidelijk en transparant stappenplan

Focus op kwalitatief hoogstaande contracten

Aanbestedingsgarantie op elk traject

Volledige ontzorging en begeleiding door onze aanbestedingsdesk

Hoe gaat u om met aanbesteden?

Organisaties die voor meer dan 50% door de overheid worden gefinancierd vallen onder de aanbestedingswet en zijn in voorkomende gevallen aanbestedingsplichtig. Voor de meeste onderwijsinstellingen is dit het geval. De rechtspersoon waar de school toe behoort is de formele aanbestedende dienst.

Wanneer en hoe een school moet aanbesteden hangt af van de hoogte van het inkoopbedrag. Zo is het drempelbedrag voor leveringen en diensten vastgesteld op € 214.000 excl. btw. Komt u boven dit bedrag, dan bent u verplicht om de levering of dienst Europees aan te besteden.
Ook onder deze drempel is het van belang dat een procedure wordt gekozen die aansluit bij het onderwerp van de betreffende aanbesteding, afgezet tegen het karakter van de markt waarin potentiële inschrijvers opereren (zie paragraaf §3.4.1 van de Gids Proportionaliteit).

Hoe u hier mee omgaat legt u vast in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van uw organisatie. Via de Onderwijs inkoop groep kunt u kosteloos een gepersonaliseerd aankoopbeleid voor uw stichting ontvangen.

Hoe gaat u om met aanbesteden?

Organisaties die voor meer dan 50% door de overheid worden gefinancierd vallen onder de aanbestedingswet en zijn in voorkomende gevallen aanbestedingsplichtig. Voor de meeste onderwijsinstellingen is dit het geval. De rechtspersoon waar de school toe behoort is de formele aanbestedende dienst.

Wanneer en hoe een school moet aanbesteden hangt af van de hoogte van het inkoopbedrag. Zo is het drempelbedrag voor leveringen en diensten vastgesteld op € 214.000 excl. btw. Komt u boven dit bedrag, dan bent u verplicht om de levering of dienst Europees aan te besteden.
Ook onder deze drempel is het van belang dat een procedure wordt gekozen, die aansluit bij het onderwerp van de betreffende aanbesteding, afgezet tegen het karakter van de markt waarin potentiële inschrijvers opereren (zie paragraaf §3.4.1 van de Gids Proportionaliteit).

Hoe u hier mee omgaat legt u vast in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van uw organisatie. Via de Onderwijs inkoop groep kunt u kosteloos een gepersonaliseerd aankoopbeleid voor uw stichting ontvangen.

Een kosteloos en gepersonaliseerd inkoopbeleid

Een kosteloos en
gepersonaliseerd inkoopbeleid

Heeft u geen behoefte aan een kostbaar en tijdrovend traject? Wilt u uw inkoopbeleid op een no-nonsense manier ingeregeld hebben? Wij verstrekken u kosteloos een gepersonaliseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Logo OIG
Vraag uw energiescan aan

Laat uw organisatie scannen

Mail ons

Logo OIG
Vraag uw kosteloze analyse aan

Laat uw sanitair analyseren

Mail ons

Logo OIG
Vraag uw inkoopbeleid aan

Kom met ons in contact

Mail ons

Logo OIG
Solliciteer op de functie accountmanager

Kom met ons in contact

Mail ons

Logo OIG
Stel uw vraag aan ons

Kom met ons in contact

Mail ons