Onderwijs Inkoop Groep - Besparen met een hart voor onderwijs

Gildenveld 3

3892 DC Zeewolde

Ma t/m vr

9:00 tot 17:00 uur

+

Inkopen doen we nu zelf. Waarom dan de Onderwijs Inkoop Groep?

De Onderwijs Inkoop Groep wil de huidige inkoop niet overrulen maar ondersteunen. Door jarenlange ervaring is er enorm veel informatie beschikbaar met betrekking tot prijzen en condities op diverse inkoopsegmenten. In de praktijk is er vaak geen tijd om inkoop goed en grondig uit te voeren. Daarnaast hebben wij leveranciers geselecteerd welke bereid zijn om

Read More
+

Welke inkoopsegmenten analyseren jullie?

Wij analyseren: 1. Schoolmaterialen 2. Schoonmaak 3. Automatisering 4. Beveiliging 5. Bedrijfshulpverlening 6. Arbo dienstverlening 7. Administratiekantoor 8. Controle speelpleinen 9. Controle gym-en speellokalen 10. Kopieerapparatuur 11. Afval 12. Brandbeveiliging 13.Energie 14. Payrolling 15. Overig

Read More
+

Hoeveel tijd kost mij dit als directeur?

Nagenoeg geen tijd. Wij analyseren, onderhandelen en werken een voorstel uit. Dat voorstel presenteren we aan de directie. In de praktijk betekent dit korte overlegmomenten eens in de drie weken.

Read More
+

Wat is een inkoopcollectief

Het OIG inkoopcollectief wil zeggen dat wij leveranciers hebben geselecteerd welke bereid zijn om een conditie te hanteren welke aantoonbaar de scherpste is in de markt. Er is geen sprake van inkoopbundeling of gezamenlijk inkopen.

Read More
+

Waarom willen leveranciers deelnemen aan het collectief? Dat kost toch alleen maar marge?

Leveranciers moeten inderdaaad enerzijds een stuk marge inleveren bij scholen die zijn aangesloten bij OIG. Anderzijds is er sprake van nieuwe business welke ze binnen kunnen halen door het aanbieden van een scherpe deal. Deze brengt OIG onder de aandacht van besturen.

Read More
+

Moet ik verplicht afnamen bij de leveranciers die in het inkoopcollectief zitten?

Nee, absoluut niet. Wel blijkt in de praktijk dat de condities zo goed zijn in het collectief dat veel scholen besluiten om daar gebruik van te maken.

Read More
+

Is OIG wel onafhankelijk in haar adviezen als er sprake is van samenwerking met partnerleveranciers?

OIG is helemaal onafhankelijk van iedere leverancier. OIG ontvangt geen geld of vergoeding. Wel is het zo dat de partnerleveranciers bereid zijn om scherpe condities af te geven omdat ze zien dat we met veel besturen in contact zijn. Zij willen graag meegenomen worden in de vergelijking die we iedere keer per bestuur weer opnieuw

Read More
+

Hoeveel kan ik gemiddeld besparen?

We analyseren 15 inkoopsegmenten. De gemiddelde besparing is afhankelijk van hoeveel dossiers we kunnen analyseren en verbeteren. In sommige gevallen zijn er nog langlopende verplichtingen. Gemiddeld besparen we tussen de 7.000 en 15.000 euro per basisschool.

Read More
+

Hoe lang duurt het hele traject?

Het traject duurt ongeveer drie tot vier maanden afhankelijk van de hoeveelheid dossiers welke we oppakken.

Read More
+

Blijf ik zelf de contracten sluiten met de leveranciers of doen jullie dat?

De school of het bestuur sluit de contracten met de leveranciers. Onze rol is om de condities uit te onderhandelen en de totstandkoming van nieuwe contracten te begeleiden.

Read More
Logo OIG
Vraag uw energiescan aan

Laat uw organisatie scannen

Mail ons

Logo OIG
Vraag uw kosteloze analyse aan

Laat uw sanitair analyseren

Mail ons

Logo OIG
Vraag uw inkoopbeleid aan

Kom met ons in contact

Mail ons

Logo OIG
Solliciteer op de functie accountmanager

Kom met ons in contact

Mail ons

Logo OIG
Stel uw vraag aan ons

Kom met ons in contact

Mail ons